JAG FØDDES TILL ATT VARA MODIG. FRIMODIG, TÅLAMODIG OCH NYMODIG...